Stránky Johany Dvořákové

o výtvarné tvorbě a tarotu

ODBOČKY


OBJEKTY

Různé objekty z různých materiálů a z různých časových období.

Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty Objekty ObjektyPÍSEMNOSTI

Setkání s knihou Clarissy Pinkoly Estés "Ženy, které běhaly s vlky", bylo jako ponořit se do jezera moudrosti. Rozbory pohádek této spisovatelky nám zprostředkují hloubku a mnohovrstevnatost ukrytou v jejich poselství. Většina z nás o tomto aspektu pohádek ani neví, nebo jej již dávno zapomněla. Vyhledávala jsem další autory, kteří se tímto žánrem v rámci psychologie také zabývají a objevila jsem pro sebe Marion Woodman, Roberta Bly a Heinze-Petera Röhra. Je zajímavé, jak se některé záludné etapy mého života ukázaly srozumitelnější, když jsem je uviděla jako alegorii na určitý pohádkový příběh. Opravdu doporučuji vám všem, aby jste se zabývali otázkou, k jaké postavě v pohádce by se dal přirovnat váš život. A také o čem je nyní váš příběh. Takto jsem si zpracovala pohádky O Rusalce a O Šípkové Růžence


O Rusalce

Příběh o tom, jak v sobě najít rovnováhu a jak uvidět svou ženskou sílu.

PísemnostiO Šípkové Růžence

Důvěrné sdělení pro všechny nejisté tvůrce.

PísemnostiMarzebilla

Téměř zapomenutý příběh o strážkyni Krušných hor.

Tak jako vládne v Krkonoších Krakonoš, Krušné hory obchází bájná Marzebilla.

písemnosti

Knížka je k dostání: Ostrov - Knihkupectví GROSSMANN MICHAL v obchodním domě na na Novém náměstí