Stránky Johany Dvořákové

o výtvarné tvorbě a tarotu

Výklad tarotu

Nabízím službu výkladu tarotových karet v otázkách vztahů, kariéry, osobního rozvoje a dalších. Čtení a interpretace symbolů tarotových karet není věštění daleké budoucnosti. Je to pomoc při napojení na vnitřní hlas tazatele pomocí obrazů a pocitů. Tím se rozkryjí, osvětlí a zvědomí dříve neviděné záležitosti z tazatelova života. A to mu často dodá další odvahu k důležitým rozhodnutím i k práci na sobě.

Jak probíhá výklad a jak „funguje“ tarot

Důležitá je otázka

Chceme-li se podívat na svou situaci za pomoci tarotových karet, je dobré se nejprve zamyslet, jak položíme svou otázku:

  • Potřebuji si ujasnit nějaké kroky důležité pro mou kariéru a pracovní postup?
  • Zajímá mne vývoj určité (pro mne) důležité situace? Například koupě nemovitosti, změna bydliště, průběh nějaké cesty či vztahu?
  • Chci se poradit, co je pro mne nejlepší v situaci, kdy váhám a nevím, zda zvolit to či ono?
  • Zajímá mne pohled na mé vztahy? Partnerské, přátelské, pracovní, obchodní a jiné vztahy se takto často vyjasní a může dojít ke zkvalitnění vztahu.

Zprvu obecnější otázku postupně specifikujeme přesně podle našich potřeb. Otázky je dobré pokládat tak, aby na jejich začátku stálo: Jak…?

Co mi pomáhá?
Co mohu…?
Co potřebuji?
Kde…?
Proč…?
Co mi situace ukazuje?
Jak k ní přispívám?
A další podobné….

Co očekávat od výkladu tarotu

Výklad tarotových karet přináší tazateli nové náhledy na danou situaci a dokáže tazatele naladit na řešení, která jsou pro něj prospěšná a správná.
Okruh otázek je velmi široký. V podstatě je možné se ptát na cokoli, co s tazatelem přímo souvisí. Otázky týkající se ostatních lidí, kteří nejsou s tazatelem přímo spojeni, není dobré pokládat. Výklad takových otázek je velmi nepřesný a vnikat do cizích životů pomocí karet bez povolení toho, koho se týkají, je i neetické.
Naopak velmi dobré a přínosné je zaměřit se na svá dilemata a otázky. Ty se mohou týkat i velmi nepříjemných situací. Už pouhým pohledem na obrazy, které jsou na vytažených kartách, může vyvstat z podvědomí tazatele určitý pocit, byť v počátku jen těžko popsatelný slovy. Zastavením se v tomto okamžiku může dojít ke zvědomění a osvětlení problému. Tímto zvědoměním se celá věc, na kterou se ptáme, posune. Tazatel se ve svém náhledu na svůj život může ocitnout o něco dále, neboť má možnost vnést do situace nové pocity a pohledy z různých stran.
Z tohoto vyplývá, že čtení z tarotových karet není věštění daleké budoucnosti vytržené ze souvislostí přítomnosti a minulosti.

Ozvěny z literatury

Míla Tomášová ve své knize SVĚTLO VĚDOMÍ, v kapitole „Intuice a vhled“ uvádí toto: „V nekonečném prázdnu jsou latentně uloženy všechny možné odpovědí, všechny možnosti. Jsou v klidu, bez projevu, bez tužeb, proto je PRÁZDNO. Přijde-li však do nepohybu pohyb, například je-li vyslovena závažná otázka (nemusí se říkat slovy, jen touhou), jde o totéž, jako když Mojžíš uhodil holí o skálu a vytryskl pramen živé vody. Skála – pevnost, nepohnutost, úder holí – vyprovokování pohybu, otázka, reakce – vytryskl pramen.
Dojde tak k porušení rovnováhy. Ihned však přijde odpověď jako vyrovnání dvojnosti a vrácení do prázdna, jednota se znovu uzavře do své celistvosti. Otázka vytvořila nedostatek, ten musí být ihned vyrovnán. Ihned pro toho, kdo je tak blízko, že umí otázku položit tak, aby ji velké ucho ihned zaslechlo – to znamená, že musí být ve sféře prvotního tvoření….“
Také Gerd B. Ziegler cituje ve své knize „TAROT ZRCADLO NAŠEHO URČENÍ“ C. G. Junga, švýcarského hlubinného psychologa, který poukázal na to, že každý jednotlivý okamžik má svou vlastní kvalitu. Jestliže svůj čas prožíváme s vnitřní a vnější pozorností a zaměříme se na svoji otázku, pak využíváme zákona resonance a celistvosti, podle něhož každá otázka již v sobě přináší svou odpověď. Tarotové karty můžeme s úspěchem použít jako medium, odrážející nám ten aspekt skutečnosti, který naše předem vyjádřená otázka potřebuje ke svému zodpovězení. Existuje tedy souvislost událostí, přestože mezi nimi nejsou žádné příčinné vztahy.